Mer EU-pengar till svenska skolor

Nu kan förskolor, skolor, yrkes- och vuxenutbildningar söka totalt 225 miljoner kronor för kompetensutveckling, utlandspraktik och internationella samarbetsprojekt.

Mer EU-pengar till svenska skolor 1– Det är en kraftig ökning från förra året. Nu hoppas vi att fler tar vara på möjligheten till utveckling genom internationella utbyten och samarbeten, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR som fördelar pengarna.

Pengarna delas ut inom Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Inför 2019 ökar budgeten för skolor, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar med 30 miljoner kronor jämfört med i år.

– Internationella utbyten och samarbetsprojekt stärker skolans kvalitet. Genom att samarbeta med andra länder kan svenska skolor få tips på nya metoder som utvecklar undervisningen. Det är också en chans till utveckling för lärare och elever, säger Karin Röding.

Möjligheter inom Erasmus+

Via Erasmus+ kan förskolor, skolor, yrkes- och vuxenutbildningar söka bidrag för att:

  • Erbjuda lärare och annan personal möjlighet till kompetensutveckling i andra länder i Europa. Det kan handla om att delta i kurser, erfarenhetsutbyten, undervisningsuppdrag och om att  ”jobbskugga” europeiska kollegor.
  • Ge elever på gymnasieskolans yrkesprogram och studerande på yrkeshögskoleutbildningar möjlighet till praktik på arbetsplatser i andra europeiska länder.
  • Genomföra samarbets- och utvecklingsprojekt tillsammans med skolor, förvaltningar, högskolor och andra organisationer i Europa.
  • Resa och göra utbyten med elever.

Sista ansökningsdag till Erasmus+ 2019 är den 5 februari (elevpraktik och personalutbyten) och den 21 mars(samarbetsprojekt).

Läs mer om Erasmus+ på: utbyten.se/erasmusplus