Ökad finansiering till klassrummen: Malmös Grundskolebudget 2024
Hem NYHETER Ökad finansiering till klassrummen: Malmös Grundskolebudget för 2024

Ökad finansiering till klassrummen: Malmös Grundskolebudget för 2024

Publicerat av: Redaktionen

Grundskolenämnden antog idag sin budget för 2024. Det är Malmö stads största budgetpost på drygt 6,3 miljarder kronor, inklusive statsbidragen, avsedda för barn och ungas utbildning.

Nämnden har ansvar för cirka 42 000 elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem, både i kommunala och fristående skolor.

I dessa ekonomiskt osäkra tider där Malmö stad liksom hela offentliga Sverige står inför budgetutmaningar med inflation och stigande kostnader, har en noggrann ekonomisk hushållning varit central. Flera år av ekonomiska överskott har gjort det möjligt för Malmö stad att använda sig av kommunens så kallade resultatutjämningsreserv, vilket varit avgörande för att värna och prioritera välfärdsverksamheter såsom skolan.

Ökad finansiering till klassrummen: Malmös Grundskolebudget 2024Grundskolenämndens primära mål för årets budget är att värna klassrumsundervisningen, elevhälsan och fritidshemsverksamheten. Budgeten kompenserar för befolknings- och prisökningar och höjer elevpengen med 5 procent. Det effektiviserings- och besparingskrav på en procent som ålagts nämnden, begränsas huvudsakligen till administration och överbyggnad.

Malmö stads strategiska prioritering av resurser till skolorna har spelat en nyckelroll i att förbättra skolresultaten.

Denna medvetna satsning har lett till att allt fler elever uppnår gymnasiebehörighet. Mellan läsåren 2016/17 och 2022/23 har andelen elever med grundläggande gymnasiebehörighet ökat från 73 procent till över 84 procent (efter sommarskolan).

– Trots ett ytterligare utmanande ekonomiskt år, har vi lyckats kompensera skolorna fullt ut för pris- och löneökningar. Denna åtgärd säkerställer att vi når vårt mål att maximera resurserna som når eleverna och stödjer deras lärande. Vi har kontinuerligt höjt elevpengen genom de senaste fem åren och resultaten har inte låtit vänta på sig. Allt fler blir nu behöriga till gymnasiet, vilket gör mig väldigt stolt, om än långt ifrån nöjd, säger Sara Wettergren (L), ordförande i grundskolenämnden.

– Med den här budgeten skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personalen på våra skolor i ett tufft ekonomiskt läge. Vi fortsätter att sätta pengarna i klassrummen. Under 2024 satsar vi också särskilt på att utveckla skolornas samverkan med socialtjänsten och andra verksamheter som möter barn och unga, säger Mubarik Abdirahman (S), vice ordförande i grundskolenämnden.

– Jag är glad att vi i grundskolebudgeten för 2024 prioriterar undervisningen och elevhälsan. Vi fortsätter också att värna resursfördelningssystemet, som gör att mest pengar går till de elever som har störst behov. Mer behöver göras för att stärka Malmös skolor, men vi ser att utvecklingen är positiv trots det tuffa ekonomiska läget, till exempel fortsätter elevernas kunskapsresultat att förbättras, säger Malte Tängmark Roos (MP), ledamot i grundskolenämnden.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>