Hem NYHETER Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

Publicerat av: Redaktionen

För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och fler elever lära sig mer behövs nya satsningar på skolan, fler utbildade och behöriga lärare och mer tid för lärande.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför bland annat att det statliga stödet till skolväsendet förstärks med 1 miljard kronor nästa år och att satsningar på fler vägar till läraryrket utökas.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

De senaste åren har stora satsningar gjorts på skolan och kunskapsresultaten har vänt uppåt. För att resultaten ska fortsätta förbättras och skolan ska kunna möta de tuffa utmaningar som utbrottet av det nya coronaviruset medfört föreslår regeringen en kraftig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet 2021. Satsningen uppgår till hela 1 miljard kronor och medlen ska bland annat gå till att kommunerna kan erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Syftet är att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots det svåra läge vi befinner oss i.

Även behovet av lovskola och läxhjälp har ökat under pandemin. För att förbättra möjligheterna för fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en gymnasieexamen föreslås att statsbidragen för lovskola och läxhjälp under 2021 tillförs ytterligare 170 miljoner kronor. För 2022 och 2023 tillförs 100 miljoner kronor.

För att säkra tillgången på relevant kompetensutveckling för förskollärare, lärare och rektorer ska nationella professionsprogram för lärare och rektorer inrättas. Sedan tidigare har 20 miljoner kronor avsatts 2021 och 30 miljoner kronor från och med 2022 för planering och förarbeten. Nu tillförs ytterligare 42 miljoner kronor 2021, 102 miljoner kronor 2022 samt 181 miljoner kronor 2023 så att insatserna i professionsprogrammen kan genomföras.

Fler vägar till läraryrket

Alla elever ska möta kompetenta och kunniga lärare, oavsett var i landet man bor. Därför är en avgörande faktor för att fortsätta höja kunskapsresultaten i den svenska skolan att det finns behöriga och skickliga lärare i hela landet. Det finns många personer som vill vidareutbilda sig till lärare och deras kompetens behöver tas till vara. Sverige har fortsatt en stor brist på ämneslärare och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) fyller en viktig funktion för personer med ämneskunskaper som vill bli ämneslärare. För att ge fler möjlighet att omskola sig och bli behöriga lärare föreslår regeringen en utbyggnad som uppgår till 47 miljoner kronor under 2021.

För att fler personer med högskoleutbildning ska kunna omskola sig genom KPU föreslås också universitet och högskolor få 13,5 miljoner kronor under 2021 för att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet.

För att öka antalet forskarutbildade lärare i skolan föreslås en fortsatt satsning med 7 miljoner kronor 2021 på den särskilda satsningen på en KPU för personer med examen på forskarnivå.

Regeringen ökar också satsningen på vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare (VAL) och föreslår att 22 miljoner tillförs under 2021–2024. Syftet med VAL är att personer som arbetar i skolan eller förskolan, men som saknar behörighet och legitimation kan studera för att få behörighet på kortare tid.

Det råder även stor brist på yrkeslärare. Yrkeslärarutbildningen byggs därför ut permanent med cirka 17 miljoner kronor 2021 för att ta tillvara personer med relevanta yrkeskunskaper såsom kockar, frisörer, elektriker och målare som i spåren av pandemin vill omskola sig för att få nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Fler möjligheter till utbildning

Utbildning har aldrig varit viktigare än nu. Regeringen föreslår att 8 miljoner kronor avsätts årligen under 2021 och 2022 för att stödja SKR:s arbete med projektet Uppdrag fullföljd utbildning som syftat till att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

För att möjliggöra för fler att studera ett så kallat basår och på så sätt bli behöriga att söka bland annat vårdutbildningar och tekniska utbildningar föreslår regeringen en satsning på cirka 420 miljoner kronor under 2021. Pengarna motsvarar ytterligare cirka 4 000 helårsstudenter under 2021. Regeringen föreslår även en förlängning av denna satsning till 2022.

För att fler ska kunna ställa om eller vidareutbilda sig föreslår regeringen även att 259 miljoner kronor fördelas till lärosätena som en särskild satsning på livslångt lärande och omställning. De beräknas motsvara cirka 3 000 helårsstudenter under 2021.

Andra satsningar

Alla skolor ska vara bra skolor. För att förstärka Skolinspektionens närvaro i skolsystemet och kapaciteten i inspektionsverksamheten föreslår regeringen att Skolinspektionen tillförs 20 miljoner kronor årligen från och med 2021.

För att förbättra Skolverkets möjligheter att samla in och tillhandahålla skolinformation föreslår regeringen att myndighetens förvaltningsanslag ökas med 10 miljoner kronor 2021, och beräknar 10 miljoner kronor årligen även 2022 och 2023.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>