Hem NYHETER Undervisningen mer inkluderande med digitala läromedel

Undervisningen mer inkluderande med digitala läromedel

Publicerat av: Redaktionen

Fler än 8 av 10 lärare tycker att digitala läromedel är viktiga för att möta elever med särskilda behov.

Enligt en LR-rapport kan digitala läromedel bidra till en mer inkluderande undervisning.

Undervisningen mer inkluderande med digitala läromedelVad innebär egentligen en ökad användning av digitala läromedel i undervisningen? Hur påverkar skiftet från tryckta till digitala underlag klassen som grupp – och eleverna som individer? I undersökningen Digitala läromedel: tillgång eller börda? som publicerades hösten 2016 ställer sig LR (Lärarnas Riksförbund) bland annat de här frågorna.

Resultatet visar att de flesta lärare – mer än 80 procent – anser att digitala läromedel är viktiga för att kunna möta elever med särskilda behov.

Fler digitala läromedel i undervisningen kan bidra till ökad likvärdighet i skolan, genom att elever med skilda förutsättningar får lika möjligheter att delta.

Men det är inte helt okomplicerat. Enligt LR:s ordförande Åsa Fahlén öppnar digitala läromedel upp för nya vägar till en mer individualiserad undervisning, och verkar på så vis inkluderande. Men det behövs mer kunskap kring hur de bäst införs för att lärare ska kunna dra nytta av dem till fullo.

– Fler lärare behöver få tillgång både till digitala läromedel och till mer fortbildning om hur de kan användas. Det är otroligt viktigt att lärare får mer tid till det. Inte bara till själva verktygen, utan också till mer kunskap om de pedagogiska möjligheterna, säger hon.

Digitala läromedel ökar elevernas engagemang
Åsa Fahléns iakttagelse återspeglas i statistiken. När digitala verktyg används enligt en genomtänkt pedagogik ger de positiva resultat och driver undervisningen framåt. Det visar en genomgång av aktuell forskning på området, som Riksdagens utbildningsutskott gjort.

Eftersom de digitala läromedlen är interaktiva kan eleverna lära sig genom att ta del av videoklipp och quiz, talsyntes för uppläsningsfunktion och visualiseringar av olika matematiska uträkningar. Generellt leder digitaliseringen till ett ökat intresse för skolarbetet hos eleverna, som känner större motivation och visar ett ökat engagemang.

Mer resurser behövs för digitala läromedel
Men för att disciplinen i klassrummet ska fungera optimalt behöver såväl lärare som elever och skolledare kompetensutveckling kring digitala resurser – och fler skolor behöver få chansen att utforska digitala läromedel.

”Alla elever och lärare ska ha möjlighet att använda ett brett, varierat och utmanande utbud av digitala resurser. Först då kan vi nå målet om verklig digital likvärdighet i den svenska skolan”, skriver Åsa Fahlén i inledningen till LR:s rapport.

Enligt undersökningen har många lärare i brist på digitala läromedel själva fått ta fram underlag att jobba med, vilket skett på bekostnad av undervisningstiden. Fler och bättre digitala läromedel i skolan skulle ge lärarna mer tid att fokusera på själva användandet, och hur det kan hjälpa elever med olika förutsättningar.

– I stället för att lärarna förses med apparater med färdigprogrammerade program borde de kunna fråga sig: Om jag vill undervisa om detta, för de här eleverna och på det här sättet, vad finns det då för läromedel för mig? Alltså att kunna börja i den andra änden. Det tror jag är jätteviktigt, säger Åsa Fahlén.

Läs mer om NE:s digitala läromedel

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>