Utbildningen gav förståelse för vad som krävs att arbeta intelligent med data

Erik Melin arbetar med dataanalys, metodutveckling och business intelligence på ett etablerat medieföretag i Stockholm.

Utbildningen gav förståelse för vad som krävs att arbeta intelligent med data 12019 gick han utbildningen Certifierad Data Scientist på DF Kompetens och certifierade sig som data scientist. Ett år senare får vi höra hur det är att jobba som dataanalytiker på en företag som är i riktning till att bli mer datainformerat och vad utbildningen har bidragit till.

Hej Erik! Berätta mer om ditt arbete, vad innebär det?

Vår grupp en drivande kraft i resan mot att bli mer datainformerade och det innebär givetvis arbete med väldigt många olika data och BI-relaterade frågor.

Det kan vara allt från att förankra dataarkitektur och säkra dataflöden hos IT, produktionsätta olika modeller i verksamheten, presentera och förklara dem för olika beslutsfattare till att verka både inspiratoriskt och sakkunniga i olika forum där data och dess möjligheter behandlas.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Variationen och alla möjligheter till olika typer av kreativitet är det överlägset bästa med mitt jobb. Ofta finns såklart särskilda leveranser i olika storlekar att fullborda men såväl inom en särskild uppgift, som i arbeten med lite längre tidshorisont, finns stor variation. På vår ”scrum board” finns allt som oftast alltifrån rena programmeringsjobb till högtflygande processutveckling.

Vad fick dig att gå utbildningen Certifierad Data Scientist?

När jag fick upp ögonen för hela fältet data science/dataanalys gjorde jag bedömningen att området alltid kommer vara otroligt viktigt, oavsett verksamhet. Det tillsammans med ett generellt intresse för utveckling och effektivisering gjorde att jag började leta aktivt efter utbildningar inom data science.

Vad tar du med dig från utbildningen?

Jag tar framförallt med mig den breda förståelsen kring vad som krävs för att man ska kunna jobba intelligent med data, det vill säga förutsättningarna som måste vara uppfyllda innan organisationen kan ta nästa steg i ”datamognadstrappan”. Utöver det har jag fått med mig en stor verktygslåda bestående av allt från statistiska metoder och applikationer, processer för utvinning av data till retorik och presentationsteknik m.m.

Hur kommer du tillämpa de nya kunskaperna i arbetet?

Själva tillämpningen har blivit att vara med och genomföra själva förflyttningen, både på ett såväl strategiskt som operativt plan.