​Konkret handbok stöttar ny yrkeskategori – lärarassistenten

Det satsas stort på en ny yrkeskategori inom skolan: lärarassistenten.

​Konkret handbok stöttar ny yrkeskategori – lärarassistenten 1
Heléne Lind Wallerstedt

Men vad ingår i lärarassistentens roll? Nu kommer Lärarassistentens handbok, som ger konkreta råd både till assistenten men också till de som ska jobba med denna grupp. Författare är Heléne Lind Wallerstedt.

– Hela tanken med lärarassistenter är att möjliggöra för lärare att fokusera på sitt kärnuppdrag – undervisningen. I förlängningen kan det också ge ringar på vattnet och göra läraryrket mer attraktivt. Det hoppas jag att min bok kan bidra till, säger Heléne Lind Wallerstedt.

Lång erfarenhet som skolledare och handledare
Bokens författare Heléne Lind Wallerstedt har erfarenheter från över tjugofem år som skolledare. Hon är också utbildad lärare och arbetar numera som föreläsare, konsult och författare.

– Jag har under senare år kunnat handleda personal inom skolans värld, både i praktiska men även mer teoretiska spörsmål. Nu är en ny yrkeskategori på väg in, lärarassistenten, som rätt använd kan bli till stor nytta för både lärare och elever, säger Heléne Lind Wallerstedt.

Guld värt för framtidens skola
Utbildningar för lärarassistenter finns redan på flera ställen i landet och statsbidrag ska finansiera att anställa fler lärarassistenter i skolan.

– Lärarassistenten ska avlasta läraren vilket kan innebära en rad olika uppgifter, allt från administrativt och praktiskt arbete i anslutning till undervisningen, till att vara en extra resurs i klassrummet eller på fritidshemmet. Kan den här gruppen få en bra ingång är det guld värt för framtidens skola, säger Heléne Lind Wallerstedt.

Lättillgänglig bok
Boken kan med fördel användas som kursbok, men också som handbok för den som har arbetat ett tag.

– Min ambition har varit att skriva en lättillgänglig bok som ger tydliga och konkreta råd på vägen mot ett produktivt och lustfyllt yrkesliv inom skolans värld. Jag hoppas att min bok ska kunna stödja och guida en ny – men ytterst välkommen – grupp i denna skara, avslutar Heléne Lind Wallerstedt.