Hem SKOLNIVÅFÖRSKOLA ​Positivt med moderniserad läroplan för förskolan

​Positivt med moderniserad läroplan för förskolan

Publicerat av: Redaktionen

Regeringen har fattat beslut om flera förändringar i läroplanen för förskolan, för att bidra till bättre kvalitet i verksamheten.

AcadeMedia är positiva till att läroplanen anpassas till dagens verksamhet.

Det stämmer även bra överens med vårt eget systematiska kvalitetsarbete i förskolorna.

​Positivt med moderniserad läroplan för förskolan

Läroplanen i förskolan är över 20 år. Nu har regeringen fattat beslut om att förnya den och anpassa den till dagens situation. Målet är att tydliggöra vad uppdraget i läroplanen innebär för att öka kvaliteten i undervisningen och därmed förskolans kvalitet och måluppfyllelse.

Förändringarna handlar bland annat om läsfrämjande arbete, att förtydliga barnskötarnas uppdrag respektive förskollärarnas ansvar för arbete, samt barns rätt till integritet.

-Förskolan är det första steget i utbildningstrappan. Här läggs grunden för barns nyfikenhet och lustfyllda lärande. AcadeMedias kvalitetsarbete börjar redan här, med gemensamma verktyg i alla våra förskolor för regelbundna uppföljningar. Här blir en moderniserad läroplan en viktig del i processen framåt säger, Sara Lindberg, kvalitetschef för AcadeMedias förskolor

AcadeMedia driver verksamhet i fler än 200 förskolor i Sverige, Norge och Tyskland, bland annat inom Pysslingen förskolor och Vittra.

Det finns väl utvecklade möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan förskolechefer och pedagoger från olika verksamheter, samt stöd och utbildningar med utgångspunkt i aktuell forskning. Kvalitetsstaben i koncernen arrangerar regelbundet utbildningsinsatser som tar avstamp i förskolans läroplan. Inom förskolorna i AcadeMedia finns det redan ett väl fungerande arbete kring språkutveckling, likaså ett arbete med integritet.

-Det är positivt att regeringen tydliggör ansvarsfördelningen mellan förskollärare och barnskötare. Vi har sett att det behövs ute i verksamheten. Även förskolechefens roll är viktig att klargöra, säger Sara Lindberg.

-Dessutom förstärks omsorgsbegreppet i läroplanen. Det handlar om att få ihop de båda delarna omsorg och lärande i vardagens arbete. Inom AcadeMedia talar vi om det omsorgsfulla lärandet, säger Sara Lindberg.

-Den reviderade läroplanen träder i kraft först nästa sommar, men vi har redan påbörjat implementeringen av den. Under våren startar våra utbildningar om läroplanen, då ska det även finnas olika typer av stödmaterial. Nu ser vi fram emot att Skolverket uppdaterar sina allmänna råd till hur man ska tolka läroplanen, så det blir enklare att följa den ute i verksamheten, säger Sara Lindberg.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>