Fokus på en stark framtid tillsammans med Generation Pep

Eleikos mission är att göra människor starkare, både i idrott och i livet.

Fokus på en stark framtid tillsammans med Generation Pep 1
Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet – 60 min per dag.

Som ett led i det arbetet har de nu ingått samarbete med Generation Pep som fokuserar på barn och ungdomars hälsa för att ge dem goda förutsättningar och en bra start i livet. Eleiko vill bidra med sin kunskap och engagemang.

OM GENERATION PEP

Generation Pep är ett initiativ från kronprinsparet som har som målsättning att alla barn och unga i Sverige ska ha viljan och möjligheten att välja ett aktivt och hälsosamt liv. Genom att nå ut till barn redan i barnhälsovård och förskola kan de sprida kunskap och påverka levnadsvanor från tidig ålder. Vidare arbetar de för en hälsosam skola med fysisk aktivitet och goda kostvanor. En hälsosam fritid där det ska finnas valmöjligheter för en aktiv sysselsättning med en känsla av tillhörighet, utan att påverkas av socioekonomisk bakgrund.

Generation Pep vill att det ska vara lätt att välja rätt och att så många som möjligt ska göra hälsosamma val. Att tillsammans med beslutsfattare skapa en folkrörelse där alla bidrar och förenas i ett gemensamt mål.

Nästa år planerar Eleiko att arrangera en Pep Dag på huvudkontoret i Halmstad i samband med Generation Peps utmaning “Upp och Hoppa”. Deras luftiga lokaler bör kunna ta emot mindre grupper och samtidigt följa de riktlinjer som råder på grund av Covid-19. Målet är att bjuda in till en rolig och rörelserik dag med aktiviteter och lekfull inbjudan till rörelse. Hinderbana, skivstångsträning och mycket glädje. Allt fokus på barnen – The future of Strength.

Eleiko engagerar sig löpande i olika projekt och organisationer som verkar för att stärka människan och samhället och på så vis tillsammans bygga en starkare värld.