Fortsatt satsning på läxhjälp på Rosengård

Rosengård Fastighets AB och Drivkraft Malmö fortsätter sitt samarbete som inleddes 2018.

Fortsatt satsning på läxhjälp på Rosengård 1Det innebär att många elever, bland annat på Värner Rydénskolan, även under vårterminen får tillgång till läxhjälp.

– Skolan, skolan, skolan! Det är svaret på frågan som vi ofta får: Vad är den viktigaste faktorn för att Culture Casbah, Rosengård Fastighets AB stadsutvecklingsprojekt, ska bli lyckosamt? Utan en fungerande skola är risken stor att många hyresgäster med skolbarn väljer att lämna Rosengård, men det medför även svårigheter att locka hit nya barnfamiljer, säger Petra Sörling vd på Rosengård Fastighets AB.

Malmö är en ung stad och som yngst på Rosengård, med en befolkning där drygt 30% är under 19 år, visar statistik från SCB.

Iman Ahmad, bosocial samordnare på Rosengård Fastighets AB fortsätter:
– Det gäller att våga tänka nytt, men även att fortsätta med beprövade kort, så som läxhjälp. Vi vet att en del av våra hyresgäster bor trångt, vilket ofta gör det svårt för barnen att läsa läxorna i lugn och ro. Genom läxhjälpssamarbetet med Drivkraft Malmö kan vi stötta barn till att bättre klara skolarbetet, vilket är en vinst både för det enskilda barnet och för familjen men även för samhället i stort. Det gör skillnad – på riktigt!

Samarbetet mellan Rosengård Fastighets AB och Drivkraft Malmö innebär att elever i årskurs 5–6 får möjlighet att kostnadsfritt få läxhjälp en gång i veckan. På Värner Rydénskolan finns det även en särskild grupp för åttondeklassare som träffas varje vecka.
Läxhjälparna är volontärer från allmänheten, men vi varje tillfälle närvarar även en anställd från Drivkraft Malmö. För att skapa tillit och kontinuerlighet är ambitionen att läxhjälparen ska vara densamma på en viss skola varje vecka.

– Vi på Drivkraft är väldigt glada för det fortsatta samarbetet med Rosengård Fastighets AB. Det blir en naturlig koppling mellan skola och hemmiljö som bryggs och vi kan fortsätta att arbeta för att göra skillnad för fler ungdomar tillsammans. Att ha långsiktiga samarbetspartners med oss i detta stora arbete känns hoppfullt för den framtid våra unga går tillmötes, säger Mats Lundberg utbildningsansvarig på Drivkraft Malmö.