Invigning av framtidens undervisning

Den 1 mars invigs nya högteknologiska utbildningsmiljöer på Naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp.

Invigning av framtidens undervisning 1På båda skolorna finns nu centrum för simulatorteknik där elever kan träna på att köra traktor, skördetröska, skogsmaskin och andra tunga fordon med hjälp av den senaste tekniken.

Simulatorcentren är en satsning för att främja den gröna näringens tillväxt och utveckling och kommer att användas för både gymnasie- och vuxenutbildning.

-Våra simulatorcenter gör att vi kan erbjuda eleverna ännu bättre förutsättningar för att lära sig så mycket som möjligt under sin utbildning, berättar Jörgen Holmén, projektledare på Naturbruksförvaltningen.

De senaste veckorna har flera nya simulatorer fått flytta in på Sötåsen och Uddetorp. Simulatorerna är multifunktionella och kan användas för att träna på upp till 15 olika maskiner – allt från traktorer och truckar till skogs- och entreprenadmaskiner. Det innebär att en maskinflotta på flera hundra virtuella fordon nu finns tillgängliga på naturbruksskolorna.

-Teknikutvecklingen går fort och det här är vårt bidrag till den. Vårt mål är att kunna vara en förebild för digital teknik i skolan, säger Jörgen.

Simulatorcentren invigs på både Sötåsen och Uddetorp torsdagen den 1 mars. Invigningarna blir ett startskott för undervisningen i simulatorcentren och ett sätt att visa andra intresserade hur digital teknik kan användas i skolan. På kvällen hålls öppet hus på skolorna där alla som är nyfikna på ny teknik kan prova på en virtuell körupplevelse.