Nio av tio elever anser sig kunna nå kunskapskraven i skolan om de försöker

Årets resultat av den regiongemensamma enkäten är här.

Nio av tio elever anser sig kunna nå kunskapskraven i skolan om de försöker 1Under fem veckor i februari-mars svarade 35 000 elever på 360 skolor i nästan 1400 klasser på den regiongemensamma elevenkäten.

Enkäten gick ut till alla 13 kommuners åk 2:or, samt för de kommuner som beställt detta även till elever i åk 5 och 9 i grundskolan och gymnasiets år 2.

Nio av tio elever anser sig kunna nå kunskapskraven i skolan om de försöker i åk 5 och 9, samt i gymnasiets år 2. I grundskolans åk 2 anser 95% av regionens elever att lärarna är snälla mot dem, att de har kompisar i skolan, att lärarna hjälper dem och att de pratar om hur de ska vara mot varandra.

Nytt i årets undersökning är frågor gällande studie- och yrkesvägledning; 67% av de svarande eleverna i år 2 i gymnasiet tycker sig få den hjälp de behöver av skolan för att kunna välja framtida utbildning och yrke. Motsvarande siffra för åk 9 är 70%.

Den regiongemensamma elevenkäten har samordnats på GR-nivå sedan 2011. Arbetet är väl förankrat och högt prioriterat i kommunerna vilket bland annat visar sig i hög svarsfrekvens. Den regiongemensamma enkäten åskådliggör nyttan av och kraften med regional samverkan.

Resultatet av undersökningen redovisas per årskurs och skola, kommun, samt regional nivå. Några kommuner har ytterligare redovisningsnivå. Det regionala resultatet per årskurs kommer att finnas tillgängligt på www.goteborgsregionen.se/u3, spridningen av de kommunala resultaten ansvarar varje kommun för.