Pi-dagen 2019

Under Pi-dagen erbjuder vi aktiviteter för elever i åk 7-9 och gymnasiet.

Pi-dagen 2019 1Aktiviteterna möter ni dels i Vetenskapens Hus men också i grannbyggnaden AlbaNova universitetscentrum.

Populärvetenskapliga föredrag, skolprogram i matematik, prova-på-aktiviteter, matteklubb, tävlingsmoment, utställning, mattekluringar, möten med matematikforskare och information om matematikutbildningar i Stockholm.

Syftet med pi-dagen är att visa upp intressant och annorlunda matematik samt informera om matematikutbildningar i Stockholm.

Evenemanget arrangeras av Vetenskapens Hus, KTH,Stockholms universitet och Stockholms Matematikcentrum.