Sommarskola – en chans att komma in eller ikapp

45 skolor i skolor i Stockholms stad samarbetar så att alla elever i årskurs 4–9 som inte når målen i ett eller flera ämnen, eller gymnasiebehörighet i årskurs 9, erbjuds sommarskola.

Sommarskola – en chans att komma in eller ikapp 1Ambitiösa och hårt arbetande elever, så beskriver läraren Thomas Arvidsson sina elever på Blackebergs gymnasieskola.

På Blackebergs gymnasieskola började sommarskolan direkt efter skolavslutningen och pågår fram till den 12 juli. Under dessa veckor kommer 1200 elever från hela Stockholms län få en chans att skaffa sig den nödvändiga behörigheten till gymnasiets nationella program eller förbättra sina kunskaper i svenska, matematik eller engelska.

-Eleverna är ambitiösa och jobbar hårt. De vill verkligen utvecklas och lära sig så mycket som möjligt. Några kämpar mot betyg i årskurs 9 medan andra jobbar för att få mer kunskaper och sedan fortsätta på språkintroduktion, säger lärare Thomas Arvidsson på Blackebergs gymnasieskola.

I varje klassrum pågår undervisning i antingen matematik, svenska som andraspråk eller engelska. Klasserna blir ofta lite mindre än under terminerna och eleverna fokuserar på ett ämne.

-Att ha samma klass fyra och en halv timme varje dag är både utmanande och roligt. Då eleverna arbetar mycket flitigt och engagerat hela dagen ger undervisningen tydliga resultat. Det roligaste är att se elevernas glädje när de själva ser att de utvecklats, berättar Thomas Arvidsson.

Förra året fick närmare 20 procent av eleverna som läste under sommarskolan på Blackebergs gymnasieskola ett godkänt betyg efter kursen. Det var ett förväntat resultat eftersom en stor andel av eleverna var nyanlända, och därmed inte hunnit skaffa sig de förkunskaper som krävs för ett godkänt betyg ännu.

Många lärare är intresserade av sommarskola
Trots dagens lärarbrist uppger den ansvarige rektorn Magnus Silfverstolpe att det inte är svårt att rekrytera personal till sommarskola och tillägger:

-En del av dem som vill arbeta under sommaren är lärarstudenter som snart är klara med sin lärarexamen. Men de flesta är behöriga lärare som arbetat i många år och som återkommer till oss under sommaren eftersom de trivs så bra här.