Hem NYHETER Open Source-initiativ skall förenkla informationsöverföring i skolans system

Open Source-initiativ skall förenkla informationsöverföring i skolans system

Publicerat av: Redaktionen

Under året har branschen arbetat med att ta fram en gemensam standard och en lösning för hur läro- och kursplanerna för skolväsendet märks upp på ett gemensamt sätt.

Detta är ett första steg för att förenkla informationsöverföring, som att kunna flytta med sig sin pedagogiska dokumentation om man som elev byter skola.

Flera vinster med en gemensam standard

Open Source-initiativ skall förenkla informationsöverföring i skolans system

Skolorna och lärarna har krav på att dokumentera elevens kunskapsutveckling och kontinuerligt rapportera den till både elev och vårdnadshavare.

Detta görs i idag i leverantörernas digitala system för att underlätta kommunikationen och dokumentationen. Hittills har leverantörerna löst avsaknaden av att läro- och kursplanerna levereras i ett teknisk standardformat genom att “märka upp” de olika delarna i kursplanerna för att kunna presentera dem i systemen.

Detta har gjorts på olika sätt, vilket gör exempelvis en flytt mellan system omöjlig.

En gemensam standard skulle också möjliggöra och öppna upp för flera nya sätt att underlätta lärarens arbete. Några potentiella områden för detta är bland annat digitala kunskapsbedömningar, som de kommande digitala nationella proven, där delar i de processerna kan automatiseras och effektiviseras och på så vis avlasta lärarna.

Avsaknad av nationell standard

Open Source-lösningen syftar till att kompensera för att Skolverket ännu inte har uppdraget att leverera styrdokumenten i ett format som skulle lösa flera utmaningar och behov, framförallt en kvalitetssäkring av hur styrdokumenten används i systemen och för att skapa möjligheter att på ett enkelt sätt kunna flytta med sig sin dokumentation vid exempelvis en skolflytt. I våra nordiska länder märks läro- och kursplanerna upp nationellt sedan länge, bland annat i Norge vilket ger ökad interoperabilitet kring många av skolans processer.

Det finns ett stort mervärde i en gemensam representation och Skolverket borde få i uppdrag att presentera styrdokumenten i ett format som stödjer konsekvent representation och utbyte via integrationer. Det tror vi också kommer att ske och fram tills dess lyfter nu fram initiativet i arbetet med handlingsplanen för att realisera den digitala strategin för skolväsendet, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry. Sedan vi startade i januari 2017, har vi startat flera branschövergripande arbeten för att bland annat öka interoperabiliteten i skolans digitala ekosystem. Det här är ett av initiativen, som bidrar med en pusselbit. Nu fortsätter arbetet.

Om lösningen

Den framtagna lösningen omfattar runt 3000 kurser och alla skolformer. Parsern överensstämmer helt med skrivelserna i styrdokumenten, den delar tex inte upp formuleringar, som ofta är ett kundkrav i förhållande till praktiken kring bedömning. Arbetet genomförs i ett open source-format och fler aktörer är välkomna att implementera lösningen. Redan idag har lösningen bred uppslutning från flera aktörer kring att implementera den i sina befintliga eller nya lösningar under hösten: IST, Tieto, Schoolsoft, Unikum, Ping Pong, Haldor, Skolon, Digilär, Skolplattformen, Lin Education, Hypocampus, Studi, Schoolido, itslearning, DigiExam mfl

Fördelar med en gemensam representation;

  • Det blir lättare att migrera mellan system.
  • Lättare att utföra BI relaterad analys på information från olika leverantörers system
  • Högre kvalité i leverantörernas lösningar då man gemensamt kan kontrollera resultatet.
  • Det blir lättare som leverantör att hantera motstridiga krav från kunder då vi kan referera till en ”branschstandard” och inte en företagsspecifik tolkning.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>