Student får pris för studie om kvinnors trygghet i Sätra

Fler lampor, fri sikt och mer folk i rörelse.

Student får pris för studie om kvinnors trygghet i Sätra 1
Linn Johansson. FOTO: Högskolan i Gävle

Det är faktorer som kan öka tryggheten för kvinnor i bostadsområdet Sätra i Gävle, visar en studie som samhällsplanerarstudenten Linn Johansson nu vunnit ett pris för.

Priset delas ut av det nationella nätverket Säkraplatser, som startats av Kungliga tekniska högskolan (KTH). Bland 12 bidrag valde en jury ut Linn Johanssons studie Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden: En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle som det vinnande bidraget.

– Jag valde ämnet för att jag ville skriva om social hållbarhet då jag alltid har varit engagerad i människorättsfrågor. Jag ville fokusera just på kvinnor eftersom jag ville ha en feministisk studie. Anledningen till att jag valde Sätra var på grund av de rådande problem som Sätrabor själva har uttryckt kring trygghet och säkerhet, säger Linn Johansson.

Priset ges till bidrag som fokuserar på förhållandet mellan den byggda och sociala miljön och människors säkerhet och trygghet. I sin studie har Linn Johansson undersökt hur boendemiljön i stadsdelen Sätra, som byggdes under miljonprogrammet, kan ha påverkat kvinnors upplevda trygghet. Hon använde sig av en multimetod; platsanalyser, online-enkät samt en litteraturstudie.

– Jag fick många intressanta svar och de mest tydliga faktorerna som påverkar tryggheten var belysning, siktlinjer, underhåll och naturlig övervakning från människor både på gatorna och från hemmen. Det är flera platser i Sätra som är i stort behov av restaurering och underhåll när det gäller byggnader och belysning. Ett område som inte tas omhand kan skapa en känsla av otrygghet. Sedan är det viktigt att ha en bra sikt över området. Mörka, dunkla och gömda partier kan skapa oro och rädsla för att en förövare kan gömma sig. Därför är det viktigt att belysning och sikt över området finns för att skapa mer trygghet, säger Linn Johansson.