Studieförbunden kommenterar: Övergångsregeringens budgetproposition för 2019

Övergångsregeringen har idag 15 november presenterat budgetpropositionen för 2019 med inriktning mot 2020 och 2021.

Studieförbunden kommenterar: Övergångsregeringens budgetproposition för 2019 1
David Samuelsson

Utgångspunkten för förslagen i propositionen är den budget som riksdagen har beslutat för 2018 efter förslag i budgetpropositionen för 2018. De justeringar som har gjorts är i huvudsak pris- och löneomräkningar och ändringar i anslag som avser regelstyrda transfereringssystem.I budgeten görs dock ingen uppräkning av anslagen till folkbildningen.

Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar:

– Det är beklagligt att övergångsregeringen väljer att inte räkna upp anslagen till folkbildningen, samtidigt som anslagen räknas upp inom andra områden. Antalet deltagare i studieförbundens verksamheter ökar. Att anslagen inte uppräknas årligen innebär i praktiken en urholkning av studieförbundens möjligheter att bedriva en bred verksamhet med olika grupper av deltagare i alla delar av landet.

Se hela Studieförbundens sammanfattning av budgetpropositionen i den bifogade filen.