4 miljoner till kompetensförsörjning

I ett sammanträde 3 december beslutade Strukturfondspartnerskapet att bevilja drygt 4 miljoner från Europeiska socialfonden (ESF) till projekt Lärande rekrytering 2.0.

4 miljoner till kompetensförsörjning 1
Projekt Lärande rekrytering 2.0 erbjuder kompetensutveckling inom områden där det idag råder arbetskraftsbrist för personer som står långt från arbete.

Projektet är ett samarbete mellan Piteå kommun, Företagarna och Arbetsförmedlingen.

Lärande rekrytering 2.0. är en vidareutveckling av Lärande rekrytering som genomfördes 2017 – 2019 i Piteå kommun med mycket gott resultat. Nu kan metoderna användas även hos det privata näringslivet. Under projekttiden ska minst 70 personer som står långt från arbete, erbjudas kompetensutveckling och en del anställning. Det kan vara unga under 25 år, personer med funktionsnedsättningar, personer med utländsk bakgrund. Projektet pågår under 25 månader med start i februari 2021

Jan-Erik Sandberg Ordförande i Företagarna i Piteå och Håkan Johansson avdelningschef kompetensförsörjning menar båda att detta är ett ypperligt tillfälle att hjälpa företagen med sin kompetensförsörjning, samtidigt som personer som står långt från arbete kan hitta lämpliga arbeten.