Beslut om skolans internbudget 2023
Hem KOMMUNER Beslut om skolans internbudget 2023

Beslut om skolans internbudget 2023

Publicerat av: Redaktionen

Vid Barn- och utbildningsnämndens (BUN) möte var internbudgeten för 2023 en av beslutsfrågorna.

Nämnden tog beslut i de förslag som tidigare lyfts politiskt och gav förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att anpassa internbudgeten enligt de budgetramar som gäller.

– När vi i den nya nämnden tillträdde hade vi ett resonemang om olika beslutsnivåer. Vi ska följa den beslutsordning som finns i kommunen och ledarskapet i organisationen bygger på ansvar och mandat att både utveckla och avveckla inom givna budgetramar. Vi har därför gått igenom budgetförslagen utifrån det perspektivet och nämndens beslut bygger på den tillitsbaserade styrning och ledarskap som tillämpas i kommunen, säger Marita Björkman Forsman (S), tillfällig ordförande i BUN.

Nämndens beslut

De förslag som tidigare varit uppe politiskt och som nämnden också fattat beslut om är samspelteamet, musik- och dansprofileringen, hörselklasserna och Bild-estetprogrammet på Strömbackaskolan. Nämnden beslutade att:
Samspelsteamet i dess nuvarande form kan avslutas enligt förslaget från avdelning Elevhälsa.

Musik- och dansprofileringen vid Christinaskolan ska fortsatt drivas i den omfattning som krävs för att upprätthålla en god kvalité i utbildningen.
– Det är i grunden en särskild satsning och ett tillskott för att driva profileringen som beslutats av kommunfullmäktige.

Inriktning Bild på Estetiska programmet ska fortsatt drivas under förutsättning att tillräckligt antal sökande finns till inriktningen.
Beslut om skolans internbudget 2023– Inriktningen har varit sökbar och därför ges eleverna samma möjlighet som med andra inriktningar. Är det tillräckligt många som söker kommer den att genomföras.

Hörselklassens resurser kan anpassas i takt med att behovet upphör.
– Eleverna har rätt att gå färdigt sin utbildning, men man är överens om att den ska upphöra eftersom det inte finns något behov längre.

Svåra prioriteringar till följd av ökade kostnader

Bakgrunden till de budgetförslag som utbildningsförvaltningen tagit fram är de stora kostnadsökningarna i samhället. Ökningar som ger stora konsekvenser för offentlig verksamhet som förskola och skola. Läromedel, skolskjutsar och lokaler har blivit betydligt dyrare.

– Pengarna räcker inte till all den verksamhet som vi önskar bedriva. Precis som när en privatperson måste prioritera i sina utgifter när såväl mat- som bensin- och elpriser stiger måste vi som offentlig verksamhet göra prioriteringar och omfördelningar. Privatpersonernas minskade ekonomiska utrymme beror inte på att deras löner sänkts utan att pengarna inte räcker till lika mycket, så är det även för förskolan och skolan, säger Malin Westling, skolchef Piteå kommun.

Prioriteringen sker i verksamheten

Verksamheterna kommer att göra omfördelningar utifrån den ram de har fått och åtgärderna kommer att rapporteras till nämnden under året.

– Det tillitsbaserade arbetssättet ger tilltro till verksamheten, politiken ger oss förutsättningar och ramar att ta beslut i förvaltningen. Men att prioritera bland viktiga och värdefulla verksamheter är svårt och smärtsamt för alla. Piteås förskolor och skolor håller en enormt hög kvalitet i nationella jämförelser, vi har en fantastiskt kunnig, engagerad och driven personal med hög behörighet och erbjuder en stor variation av inriktningar, profileringar och forskningsförankrad verksamhet. Vi har i våra budgetförslag värnat det som är obligatoriskt och det innebär en viss begränsning i utbudet. Vårt proaktiva arbete kring barns och elevers hälsa för att de ska kunna nå sina mål kommer vi att fortsätta med, även under tuffa ekonomiska tider, säger Malin Westling, skolchef Piteå kommun.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>