Göteborgs Stad tilldelar Hermods nya vuxenutbildningar

Göteborgs Stad har fattat tilldelningsbeslut om ramavtalen för kommunal vuxenutbildning där avtalstiden sträcker sig från 1 juli 2020 till den 30 juni 2024.

Göteborgs Stad tilldelar Hermods nya vuxenutbildningar 1Beslutet kommer att träda kraft den 25 februari förutsatt att ingen begär överprövning. Avtalstiden sträcker sig från 1 juli 2020 till 30 juni 2024 som längst och omfattar totalt två avtalsområden för Hermods. Tilldelningen gäller områden inom distansutbildning gymnasiala ämnen samt sfi närlärande.

– Vi är glada över att vara en av de leverantörer som fått förnyat förtroende i att utbilda vidare inom sfi och högskoleförberedande gymnasiala utbildningar inom Göteborgs Stad. Att få tilldelningen betyder mycket för oss, säger Petter Hallman, Utbildningsdirektör Hermods.