Lärare ska lära sig mer om adhd och andra neuropsykiatriska svårigheter

Skolan behöver bli bättre på att möta barn och elever med adhd och andra neuropsykiatriska svårigheter.

Lärare ska lära sig mer om adhd och andra neuropsykiatriska svårigheter 1
Lärare ska lära sig mer om adhd och andra neuropsykiatriska svårigheter

Nu inför regeringen nya examensmål i lärarutbildningarna för att säkerställa att studenterna får kompetens om detta på utbildningarna. Beslutet är en del i arbetet med att reformera lärarutbildningen i enlighet med en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

En rad rapporter har visat på behovet av ökad kompetens i skolan i fråga om neuropsykiatriska svårigheter och det råder bred enighet om att förskollärare och lärare bör få mer kompetens om detta. I syfte att säkerställa studenternas kompetens på området inför regeringen nu förändrade krav på förskollärar- och lärarutbildningarna. Det nya examensmålet innebär att studenten ska visa förmåga att identifiera, och i samverkan med andra, tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser – inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter.

De nya examensmålen träder i kraft den 1 januari 2021 och börjar tillämpas i utbildningar som startar höstterminen 2021.