Nackademins samarbete med Wise IT blev en succé

I förra veckan avslutades Nackademins första intensivkurs till supporttekniker – ett samarbete med IT-företaget Wise IT som började planeras redan i våras.

Nackademins samarbete med Wise IT blev en succé 1Den fyra veckor långa intensivkursen blev en succé, då 15 av de 19 kursdeltagarna hade fått en anställning som supporttekniker redan innan kursens slut.

Under utbildningen fick kursdeltagarna en gedigen kunskap om IT-support, både genom teori och praktiska övingar.

Totalt 18 av de 19 deltagarna saknade tidigare erfarenhet från IT-branschen, och lärde sig alltså det mesta från “scratch” under intensivkursen.

Både Nackademin och Wise IT är nöjda med samarbetet och över de goda resultat som intensivkursen mynnat ut i. De är också eniga om att samarbetet varit lönsamt för alla inblandade – framförallt för kursdeltagarna, som på bara fyra veckor är redo för jobb som supporttekniker.

– Tack vare utbildningen har vi lyckats få ut nya medarbetare till IT-branschen snabbt – och dessutom har kursen inneburit en väg in i IT-branschen för personer som kanske annars inte skulle ha valt den här banan. Utbildningens upplägg har också gjort så att introduktionsperioden för en ny medarbetare har kortats ned med flera veckor, säger Stefan Bianchi, utbildare på intensivkursen.

Även Nackademin gläds åt att kunna bidra med yrkeskompetens till IT-branschen genom en intensivkurs. De vill också lyfta att denna typ av intensivkurs kan öka jämställdheten i branschen.

– Nackademin är duktiga på att identifiera kompetensbehov inom olika branscher och att skräddarsy utbildningsinsatser som leder till en anställning. Detta projekt är extra intressant ur många aspekter, dels eftersom kursen lockat personer utan tidigare erfarenhet inom IT, och dels eftersom 40% av deltagarna var kvinnor. Vi tror att det finns ett samband, och att det är en viktig aspekt att ta fasta på. säger Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin.