Nationella hackathons katalyserar ungas innovationskraft för lösningar av vår tids största hållbarhetsutmaningar

Runt om i världen engagerar sig miljoner unga för klimatet och omställningen för ett mer hållbart samhälle.

Nationella hackathons katalyserar ungas innovationskraft för lösningar av vår tids största hållbarhetsutmaningar 1Vi behöver bli bättre på att skapa möjlighet för unga att inkluderas i beslutsfattandet om hur framtidens samhälle byggs. Därför kommer we_change, Sveriges största hållbarhetssatsning för unga, att under oktober månad arrangera sustainability hackathons runt om i landet, som sammanför unga med ledande beslutsfattare på nationell och lokal nivå kring vår tids mest utmanande frågor. Deltar gör tusentals gymnasieelever runt om i landet.

Vårt samhälle står inför enorma utmaningar, vi ser ökade klimatförändringar, gamla och nya konflikter, miljontals människor på flykt, ett allt mer polariserat samhälle och ökade samhällsklyftor.

Hur möjliggörs övergången till en cirkulär ekonomi? Hur ska vi motarbeta framväxten av psykisk ohälsa? Hur kan vi skapa en gränsöverskridande kommunikation som för samman människor för en hållbar utveckling? Det är exempel på frågeställningar som gymnasieeleverna och några av landets viktigaste makthavare kommer att sätta tänderna i.

Lösningar på svåra problem

Sustainability Hackathon är en satsning inspirerad av de hackathonprocesser som ofta används inom it-sektorn och produktutveckling för att hitta lösningar på svåra problem. Under en heldag i åtta städer kommer ungas idéer och innovationskraft stå i centrum. Eleverna, som har förberetts genom lektioner, kommer i grupper att arbeta fram lösningar som ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Dessa lösningar utvärderas lokalt och vinnande bidrag fångas upp i en nationell prisceremoni. Målet med initiativet är att varje samarbetspartner omsätter de vinnande idéerna till verklighet.

Inkludera unga i framtidens lösningar

Sustainability Hackathon är en del av en stor satsning av Fryshusets verksamhet we_change för att inkludera unga i skapandet av framtidens hållbarhetslösningar och genomförandet av Agenda 2030.

– Vi är övertygade om att den frustration och det engagemang som finns bland unga kan omsättas i samhällsförändrande idéer som bidrar till att genomföra de globala målen inom tio år. Vi har inte tid att vänta, mötesplatser och nya samarbetsformer är nödvändiga för att ta oss framåt, säger Rebecca Bergman från we_change.

Huvudpartners till we_change Sustainability hackathon är IKEA, H&M, SIDA, SEB. I de olika städerna deltar även kommuner, lokala företag och organisationer.

Turnéschema:

8 oktober Göteborg
9 oktober Helsingborg
10 oktober Malmö
16 oktober Stockholm

17 oktober Uppsala
23 oktober Borlänge
24 oktober Västerås
19 november Linköping