Nylansering av Edtechkartan

Edtechkartan, som tydliggör det digitala ekosystemet av tjänster och produkter som finns till stöd för den svenska skolans verksamhetsprocesser, är uppdaterad och innehåller flera nyheter.

Nylansering av Edtechkartan Kartan är bland annat ett stöd för huvudmän i förberedelserna inför digitala nationella prov.

– Edtechkartan har genomgått en ansiktslyftning och en gedigen genomgång av processer och processdefinitioner, säger Johanna Karlén, kvalitetschef på branschorganisationen Swedish Edtech Industry som är ansvarig för Edtechkartan och som lett arbetet med uppdateringen.

En välbesökt karta med processdefinitioner i linje med skolans styrdokument

Edtechkartan är välbesökt och ett bra verktyg för omvärldsbevakning och marknadsanalys, vilket också det stadigt ökande antalet besökare visar. Edtechkartan fungerar som ett nav för inköpare och omfattar olika stödmaterial och inköpsguider som Att köpa Edtech och Välja digitala lärresurser. Under coronapandemin finns även en tillfällig sida, Skola online, som samlar de resurser som leverantörerna erbjuder för att underlätta så mycket det går. Här finns också ett stöd för beredskapsplanering

– Edtechkartan lanserades 2018 och det var dags för en översyn, säger Johanna. Utveckling sker hela tiden och nya tjänster och processer utvecklas över tid. Vi har nu säkerställt att definitionerna är i linje med styrdokument, ord och begrepp som Skolverket använder och vi har också lyft in ledningsperspektivet tydligare. Det handlar bland annat om processerna kring det systematiska kvalitetsarbetet, om resursfördelningsansvar och att analysera verksamhetsdata.

Ett stöd i förberedelserna inför digitala nationella prov

Enligt Johanna är Edtechkartan också ett bra stöd för huvudmän i såväl inköp och upphandling som i förberedelserna inför digitala nationella prov, eftersom de här kan se vilka olika leverantörer som finns kopplat till de processer som behöver finnas på plats för att så småningom kunna logga in och använda Skolverkets provtjänst för nationella prov.

Kort introduktionsfilm om den nya Edtechkartan: