Piteå kommun öppnar upp SFI för fler
Hem KOMMUNER Piteå kommun öppnar nu upp SFI för fler

Piteå kommun öppnar nu upp SFI för fler

Publicerat av: Redaktionen

När regeringen aviserade om att möjliggöra för kommuner att erbjuda SFI till flyktingar från Ukraina började Piteå kommun att arbeta för det på en lokal nivå.

Genom projektet Care – Äntligen blir det nu verklighet.

Verksamheten har också en vilja om att öppna upp undervisningen för andra grupper av människor som idag inte heller har laglig rätt till SFI. Ärendet var uppe på Samhällsbyggnadsnämndens aprilmöte.

Flyktingar från Ukraina som har beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har enligt skollagen inte rätt till SFI, Svenska för invandrare, eller annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning. Asylsökande och papperslösa har inte heller rätt till SFI enligt skollagen.

Regeringen föreslår 100 miljoner i vårändringsbudgeten för att göra det möjligt för flyktingar från Ukraina att läsa svenska genom SFI. Beslutet tas i juni så när statsbidraget väntas betalas ut och hur stor del Piteå kommun i sådana fall får är i dagsläget oklart.

Men redan från maj kommer Piteå kommun att erbjuda SFI till flyktingar från Ukraina. Samhällsbyggnad har ansökt och beviljats projektet Care – Äntligen som är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Genom projektet kommer ukrainska flyktingar få ta del av betygsgrundande svenskundervisning av behöriga lärare. Projektet möjliggör även på sikt deltagarnas vidareutbildning och möjligheter att göra prövningar inom vuxenutbildningen. Piteå kommun har beviljats cirka 1 miljon kronor för att driva projektet som startar i maj och sträcker sig till augusti 2023.

Piteå kommun öppnar upp SFI för fler– Många ukrainare som kommit till Piteå har blivit matchade till arbete med kommunens hjälp, men för att det ska bli långsiktigt hållbart så behöver många bli bättre i svenska. Och nu vill vi ge dem chansen att bli det. Genom undervisning av svenskalärare får de skelettet i språket vilket gör att de kommer att kunna växla upp det väldigt fort, säger Håkan Johansson, avdelningschef Vuxenutbildningen.

Frågan om att erbjuda SFI till ukrainska flyktingar har prioriterats från kommunalrådshåll.

– Piteå har ett stort kompetensförsörjningsbehov och nu har vi chans att fylla en del luckor på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda svensk språkundervisning kan vi hjälpa personer från Ukraina in i samhället. Det öppnar upp för en långsiktig plan där deras kunskaper tas tillvara, säger Patric Lundström, kommunalråd.

Viljan om att utöka erbjudandet om SFI till fler grupper som idag inte har laglig rätt till det är stor i Piteå kommun – både från verksamhetsnivå och politisk nivå. Det finns en vilja om att efter projektets slut fortsätta att bedriva SFI för personer från Ukraina – men också utöka erbjudandet till andra utländska personer över 16 år som lagligen vistas i Piteå och som idag inte har rätt till SFI, exempelvis asylsökande. Men för att möjliggöra detta behövs mer pengar. Enligt den uppdragsbeskrivning som förvaltningen gjort är det är cirka 60 ukrainare i Piteå som kan bli aktuella för SFI och uppskattningsvis ett 40-tal asylsökande. Verksamheten behöver därför ta höjd för att erbjuda upp till 100 personer SFI på olika nivåer. Det väntade statsbidraget kommer inte fullt ut att täcka de kostnaderna. Det behövs ytterligare 850 000 kr för 2023, och 1,6 miljoner för 2024. Samhällsbyggnadsnämnden tog del av det upplägg som verksamheten presenterade.

– En enig nämnd beslutade att skicka frågan vidare till Kommunstyrelsen för fortsatt handläggning, eftersom att frågan är initierad av kommunalrådsberedningen. För att kunna öppna upp undervisningen till fler efter projektets slut behövs det mer klarhet i hur kostnadsfrågan ska lösas, säger Magnus Nyström (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>