Håkan vill underlätta för industrin att identifiera materialdefekter
Hem Forskning Professor Håkan vill underlätta för industrin att identifiera materialdefekter

Professor Håkan vill underlätta för industrin att identifiera materialdefekter

Publicerat av: Redaktionen

Teknik som används för att upptäcka sprickor i kärnkraftverk kan snart även användas för kvalitetskontroll inom verkstadsindustrin.

Möt vår nye professor i oförstörande provning, Håkan Wirdelius, som leder Högskolan Västs forskning inom området.

– Högskolans forskning inom det här området är unik i norra Europa, säger Håkan.

Stort grattis till din professorsutnämning, Håkan!

– Tack, det känns jättebra! Det är inte helt nytt eftersom jag har varit gästprofessor vid Högskolan Väst sedan 2020 och dessförinnan var jag biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola.

Vad är oförstörande provning?

– Det är att upptäcka defekter i komponenter utan att förstöra dem. Med hjälp av olika tekniker som ultraljud, röntgen och virvelströmmar kan man hitta sprickor och andra defekter i metaller och samtidigt få reda på vilken typ av defekt det är, hur stor den är och var den finns.

– Oförstörande provning används inom kärnkraftsindustrin och flyg- och rymdindustrin där kvalitetskraven är extremt höga. Små sprickor i metall kan växa över tid och ge katastrofala följder om de till exempel uppstår i rör på kärnkraftverk eller i en flygmotors turbinblad.

Håkan vill underlätta för industrin att identifiera materialdefekter

Att upptäcka defekter i komponenter utan att förstöra dem. Professor Håkan Wirdelius forskar om oförstörande provning vid Högskolan Väst. Foto: Högskolan Väst

– Samma tekniker kan göra nytta i många fler branscher, exempelvis tillverkningsindustrier som satsar på additiv tillverkning och andra nya tillverkningsmetoder. Detta blir allt viktigare eftersom konkurrensförmågan i framtidens produktionssystem i mångt och mycket kommer att vara kvalitetsbaserad. På Högskolan Väst utvecklar vi simuleringsmodeller och verktyg som säkerställer produktkvaliteten vid additiv tillverkning i olika metalliska material och kompositer.

Varför valde du det här forskningsområdet?

– I starten av min forskningskarriär var mitt fokus att utveckla matematiska modeller för oförstörande provning. Inom konventionell industri har det här arbetet länge utförts manuellt av operatörer som lärt sig identifiera defekter genom att bygga upp en erfarenhet inom sitt kompetensområde.

– När jag tog tjänstledigt från Chalmers för att försöka implementera våra utvecklade simuleringsverktyg i provningsindustrin blev jag djupt imponerad av den kompetens och det hantverk som provningspersonal representerar. Detta gjorde att jag ville vidareutveckla våra simuleringsverktyg för att kunna underlätta deras arbete och ge djupare förståelse för den teknik de applicerar. Jag är övertygad om att den erfarenhetsuppbyggda kunskapsbasen och de slutsatser vi som specialister drar baserat på den, inte kan ersättas fullt ut med maskininlärning och AI.

Vad lockade dig till Högskolan Väst?

– Efter 20 års forskning med teoretisk inriktning på Chalmers ville jag utveckla oförstörande provning för nya tillämpningar i nära samverkan med industrin. Högskolan Väst satsar på experimentell forskning och jag såg goda möjligheter att bygga både teoretisk och praktisk kunskap i den här forskningsmiljön.

– Vår tillämpade forskning drivs i nära samarbete med omgivande näringsliv och är ett tydligt exempel på hur arbetsintegrerat lärande präglar Högskolan Västs forskningsarbete.

– Jag är övertygad om att den erfarenhetsbyggda kunskapen i kombination med våra teoretiska simuleringsverktyg ger fördjupad kunskap i provningsbranschen och ett väsentligt bättre resultat i slutändan. Det känns oerhört viktigt att vår forskning är relevant och användbar för industrin.

Vilka utmaningar finns inom forskningsområdet?

– Den största utmaningen ligger i att överföra kunskaper från kärnkrafts- och flygindustrierna till konventionell tillverkningsindustri. Små och mellanstora industriföretag har inte alltid tid och intresse av att medverka i forskningsprojekt. Men mycket talar för att kvalitetssäkring kommer att vara en konkurrensfaktor för industrin framöver. Då gäller det att ha kunskaper och teknik på plats.

Vad har du mest fokus på nu?

– Vi utvecklar nya kurser inom oförstörande provning både till vårt masterprogram i tillverkningsteknik och för yrkesverksamma som vill kompetensutveckla sig. Efterfrågan på kunskap inom det här området är stort.

– Parallellt utökar vi forskarteamet inom oförstörande provning med fler doktorander och bygger en bredare palett av kompetenser. I vår forskningsmiljö Produktionstekniskt centrum finns nu en röntgenbaserad CT-scanner (XCT) som gör det möjligt att utveckla vår kompetens inom röntgenteknik. Högskolan Västs forskningsprofil inom oförstörande provning är ledande i norra Europa. Vår kombination av teoretisk och experimentell forskning är unik.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>