Hem SKOLNIVÅEFTERGYMNASIAL UTBILDNING Tjänsteinnovation skall få fler studenter att klara sin högre utbildning

Tjänsteinnovation skall få fler studenter att klara sin högre utbildning

Publicerat av: Redaktionen

Karlstad Universitet utvecklar en metod och ett labb för att testa och ta fram digitala verktyg för breddat deltagande med grund i tjänstedesign och användardriven tjänsteinnovation.

Syftet är att ge fler studenter ett bättre stöd att klara studierna genom att testa och vidareutveckla edtechtjänster med beprövade metoder.

Tjänsteinnovation skall få fler studenter att klara sin högre utbildning

Högskolevärlden har sedan början av 2000-talet haft i uppdrag att bredda sin rekrytering till högskolan för att få fler grupper att söka sig till universitet och högskolor, som de med föräldrar med låg utbildningsbakgrund, underrepresenterat kön, utländsk bakgrund, eller personer med funktionsvariationer.

Uppdraget med breddat deltagande innebär att åtgärder och resurser inte endast skall gälla rekryteringsinsatser utan ansvaret fortsätter under hela studietiden. Många studenter från dessa grupper avbryter idag studierna i förtid.

Trots detta saknas enligt Universitets- och högskolerådet strategier för passande stöd under studietiden alltför ofta.

Vinnovafinansierat labb

Karlstad Universitet utvecklar nu en ny modell för detta: RETHINK:KAU. Det är ett verklighetslabb som genom tjänstedesign och tester i verkliga situationer skall få studenters upplevelser i sin studievardag att bidra till att tillsammans identifiera problem och skapa lösningar.

Edtechföretag kommer i labbet att kunna testa och utveckla tjänster helt utifrån studenternas behov. Projektet är medfinansierat av Vinnova och ingår i utlysningen “Verklighetslabb i offentlig verksamhet”.

Med det här projektet gör vi på Karlstad Universitet en unik satsning inom svensk högre utbildning, där vi systematiskt använder tjänstedesign för att med korta cykler ta fram och testa digitala verktyg som utgår från studenters upplevelser, säger Claes Asker, IT-strateg på Karlstad Universitet och projektledare för labbet.

Det är viktigt att ge alla studenter möjligheter att klara sina studier oavsett förutsättningar. Det ger positiva effekter i samhället och för oss som universitet, men framförallt för den enskilde studenten.

Swedish Edtech Industry medverkar i projektet och flera edtechföretag kommer att delta i testning och vidareutveckling av tjänster. Jannie Jeppesen, vd på branschorganisationen, ser en stor nytta med att vara med och bidra till att utveckla metoder för tjänsteutveckling och innovation och att få genomföra tester i studenternas vardag.

Det är just så kvalitativ utveckling sker, i tät samverkan med användarbehoven i centrum. Extra intressant i just detta projekt är just metodutvecklingen. Får projektet goda resultat kommer det att kunna skalas och komma fler till nytta, avslutar hon.

Projektets effektmål:

  • Att fler studenter ska klara sina studier genom att individens förutsättningar sätts i fokus.
  • Att stärka utvecklingen i Edtech-branschen genom att produkter och tjänster testas i verkligheten med beprövade metoder.
  • Metodutveckling och spridning av metoder

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>