Det Senaste

it-pedagogen.se

Studiestöd på arabiska i Gleerups digitala läromedel – stöd till nyanlända elever

Antalet nyanlända elever är rekordhögt i skolor runt om i landet. Med detta kommer stora utmaningar, inte minst i situationer med flera olika språk i samma klassrum. Nu finns ...
9f93e9a1925ff77f_org

Picture My Life fördubblar antalet kunder på mindre än en månad

För en månad sedan prenumererade sju skolor på Picture My Lifes verktyg för kommunikationen mellan barn med särskilda behov, deras föräldrar och lärare. Idag används verktyget ...
it-pedagogen.se

Berzeliusskolans gymnasium får spetsutbildning i matematik

Skolverket har beviljat Berzeliusskolan möjlighet att starta riksrekryterande spetsutbildning inom matematik på Naturvetenskapsprogrammet. Spetsutbildningen startar höstterminen ...
it-pedagogen.se

Så ökar lärarnas möjligheter till lärande med montessoripedagogik

Montessorilärares möjligheter i arbetet beror på hur de ser på den utövade pedagogiken. Det visar den fjärde svenska avhandlingen om montessoripedagogik. Lärarutbildaren Per ...
smart-logo_wtagline_stacked

SMART Board® ett steg på vägen mot att bli Sveriges bästa skolor

Thoren Framtid har som mål att driva Sverige bästa skolor. En del av strategin handlar om satsning på ny teknik i undervisningen. Idag har samtliga klassrum SMART board, som gör ...
nationellt_prov

Digitalisering motverkar betygsinflationen

Betygsinflation. Statistik från Skolverket och PISA indikerar att betygsättningen allt sämre representerar elevernas faktiska kunskapsläge, och de nationella proven ifrågasätts ...
plusgymnasiet

Fokuserat kvalitetsarbete har lyft Plusgymnasiet i Stockholm

Skolinspektionen avslutade nyligen en prioriterad tillsyn av Plusgymnasiet i Stockholm, och skolan får grönt ljus på samtliga sju granskade områden. Att inte få en enda anmärkning ...
ladda-ned-1

Mobil under kudden kan påverka hälsan

Bort med skärmarna från sovrummet. Detta råd vill Pernilla Garmy ge till barn och föräldrar. Nu ska hon och kollegorna på Högskolan i Kristianstad kartlägga det eventuella ...
lotta-edholm

Edholm (L): Stötta skolor att ta fram regler om mobilförbud

Skolinspektionen har, efter att ha fattat beslut om ett fall i Orsa kommun, meddelat att en skola kan förbjuda mobilanvändning så länge eleverna får vara med och ta fram vilka ...
klassrum1

13,1 miljoner för ökad tillgänglighet med fler lärare i Täbys klassrum

I Täbys skolor ska ett tillgängligt lärande bidra till att varje elev når sin fulla potential utifrån sina förutsättningar och behov. Som en del i det utvecklingsarbetet kommer ...
© 2016 AHA IT-Media AB all rights reserved