Det Senaste

Fler deltar i ForskarFredag

För tredje året i rad medverkar Piteå kommun i konceptet ForskarFredag. Nytt för i år är att kommunen utökar målgruppen till att nå elever i för-, grund- och gymnasieskola. ...

Skillnader i genomslag för tidiga betyg och tidiga nationella prov

Svenska lärares arbete har under de senaste decennierna alltmer kommit att präglas av bedömningar och tester av elever. Betyg i lägre årskurser och fler nationella prov har införts. ...

En halv miljard till folkbildningen i budgetpropositionen

Regeringen föreslår satsningar på nästan 500 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund i budgetpropositionen för 2018. – Den stora satsningen på folkbildningen ...

Lärare får mer tid för undervisning genom avlastning

Lärare slipper lägga tid på bisysslor och ges istället mer tid för undervisning genom avlastning. Tjugo skolor ska nu dela på 3,6 miljoner kronor. Pengarna går till att freda ...

Fler digitala läromedel till elever med funktionsnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndighetens mål med upphandlingen var att teckna avtal med en leverantör som kan försäkra myndigheten en stabil och professionell leverans av efterfrågade ...

Förskoleklassen spelar roll för en mer jämlik start – Lärarförbundet kommenterar regeringens proposition

Igår presenterade utbildningsminister Gustav Fridolin regeringens proposition om att göra förskoleklassen obligatorisk. Det här är något som Lärarförbundet, med förskoleklasslärarna ...

Netsmart och Lärarnas Riksförbund arrangerar workshops för hållbar utveckling på Skolforum

Katastrofrapporter om klimatförändringarna sköljer över oss. Istället för att bli uppgivna behöver vi finna inspiration och kraft till förändring. Netsmart arrangerar tillsammans ...

Consid lanserar framtidens e-sport

IT-FÖRETAG LANSERAR FRAMTIDENS E-SPORT – TAR MED VINNARNA OCH SLÅR UPP INTELLIGENT KONTOR I DUBAI Consid lanserar nu The Considition – ett nationellt e-sportshackathon där deltagarna, ...

Viktigt besked från regeringen angående bibliotekens roll för ett digitalt kompetenslyft

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke berättade under förra veckan att regeringen i budgetpropositionen för 2018 föreslår att Kungliga biblioteket (KB) tillförs 25 miljoner ...

5 oktober presenterar Lärarförbundet rankingen Sveriges Bästa skolkommun

Den 5 oktober 2017 presenterar Lärarförbundet för 16:e gången rankningen Sveriges bästa skolkommun. Det är Sveriges största skolrankning och baseras på 13 kriterier. Lärarförbundet ...
© 2017 AHA IT-Media AB all rights reserved